GDPR

GDPR

Din integritet är viktig för oss. I vår policy för behandling av personuppgifter beskrivs bland annat vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ta kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.


Personuppgiftsansvarig är organisationsnummer: 556801-4988 Bunkeflo Byggplåt AB.


Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information gällande dina uppgifter som finns i vårt system, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter samt för eventuella invändningar.


Vilka personuppgifter samlas in om dig som kund och varför?


I detta avsnitt beskrivs för vilka ändamål Bunkeflo Byggplåt AB behandlar personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas samt på vilken laglig grund behandlingen utförs för dig som kund hos Bunkeflo Byggplåt AB.


Syftet med en sådan behandling, är för att verkställa aktuellt avtal, t.ex. tillhandahålla varor eller tjänster för leverans samt betalning för dessa.


Uppgifterna tillhandahålls av dig som kund vid beställning av tjänst. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter är t.ex. avtal och kundregister.


Personuppgifter kan komma att lämnas ut till myndigheter om Bunkeflo Byggplåt AB är skyldiga att göra detta enligt lag. Personuppgifter sparas så länge avtal, annat åtagande eller rättsligt anspråk avseende dig som kund och Bunkeflo Byggplåt AB gäller.


Alla våra uppgifter lagras i vårt administrationsprogram ”Björn Lundén”, vilka Bunkeflo Byggplåt AB ingått skriftligt personuppgiftsbiträdes avtal med.


Bunkeflo Byggplåt AB kommer aldrig att överföra dina uppgifter till en extern obehörig part/land.De kategorier av personuppgifter som behandlas är;


Namn

Kontaktuppgifter (t.ex. adress, telefonnummer, e-post)

Personnummer

Fastighetsbeteckning (vid rotansökan)

Betalningshistorik


Personuppgifter behandlas för;


Leverera en beställd produkt eller tjänst

Hantera betalningar

Behandla rotansökan mot extern källa som skatteverket